arp venture

ARP Venture – Dzień z Ekspertem

Jedną z nagród w konkursie Biznesówki był „Bilet do Biznesu – dzień z Ekspertem” sponsorowany przez spółkę ARP Venture (spółka córka Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – ARP). Bardzo chętnie udałam się do Warszawy poszerzać swoje horyzonty w zakresie zarządzania firmą i pozyskiwania nowych funduszy zewnętrznych oraz inwestorów. Poznałam osoby zarządzające ARP Venture, które bardzo otwarcie i profesjonalnie rozmawiały ze mną o Centrum Dobrego Widzenia i  moich planach związanych z rozwojem firmy.
arp ventureW planie „Dnia z Ekspertem” znajdowało się wiele spotkań, które dotyczyły m.in.:
– napisania biznesplanu dla inwestora zewnętrznego;
– pozyskiwania środków unijnych w nowych programach unijnych;
– cash – flow;
– modelu biznesowego.
To co było najbardziej wartościowe w tym dniu, to fakt, że nie została mi przekazana wiedza teoretyczna, tylko bardzo praktyczna. Wszyscy eksperci byli zaznajomieni z moją firmą i specyfiką działalności usługowej. Otrzymałam wiele bardzo cennych uwag i wskazówek dotyczących rozwoju i możliwości, które mogę wykorzystać w praktyce.