badanie wzroku dzieci suwałki

Bezpłatne badanie wzroku dzieci – ferie 2016

Akcja „Bezpłatne badanie wzroku dzieci” odbyła się już drugi raz. Tym razem zostało przebadanych 174 dzieci z całego powiatu. Dzieci przeszły pełne badanie wzroku: do dali, bliży i widzenia obuocznego.

Podczas ferii zimowych 2016 roku odbyło pełne dzieci. Dzieci w wieku od 6 do 16 lat mogły skorzystać z całkowicie bezpłatnego, pełnego badania wzroku. Do udziału w badaniach zgłosiły się 174 osoby.

Badanie wzroku obejmowało sprawdzenie ostrości widzenia do dali (obu i jednoocznie), korekcja ewentualnej wady wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm), sprawdzenie widzenia obuocznego dzieci, w tym wykluczenie lub potwierdzenie posiadania przez dziecko zeza, niedowidzenia lub heteroforii oraz sprawdzenie akomodacji dziecka.

badanie wzroku dzieci

Spośród 174 dzieci 59 z nich nie posiadało żadnej wady wzroku. Pozostałe dzieci (115 osób) posiadały wady wzroku lub inne zaburzenia (68 z nich było już wcześniej korygowane i przyszło na badanie w okularach, 47 dzieci nie nosiło okularów). Na szczęście większość rodziców dzieci, które nie nosiły dotychczas okularów podejrzewało już, że jest coś nie tak ze wzrokiem dzieci i skorzystało z badania by potwierdzić lub wykluczyć wadę wzroku.

Podczas Akcji przebadałam również sześcioro dzieci z autyzmem.

Tab.1 Ilość osób z konkretnymi wadami wzroku

  Ilość przebadanych dzieci:
Suma: 174
Bez wady wzroku 59
Krótkowzroczność 56
Nadwzroczność 28
Astygmatyzm 31

Powyższa tabela przedstawia ilość osób, u których wykryto poszczególne wady wzroku. Nadwzroczność zdiagnozowałam u 28 osób, krótkowzroczność u 56, a astygmatyzm u 31. Zaburzenia widzenia obuocznego (zez, niedowidzenie lub heteroforia) zostało wykryte u 19 osób. Na terapię widzenia zostało zakwalifikowanych 18 osób.

Tab.2 Osoby zakwalifikowane do terapii widzenia

Ilość dzieci zakwalifikowanych do terapii widzenia: 18
Zez 10
Niedowidzenie 7
Autyzm 2

Podczas akcji „Bezpłatne badania wzroku dzieci” rodzice mogli skorzystać z porad dotyczących doboru okularów dzieciom, aplikacji soczewek kontaktowych czy terapii widzenia. Zostało rozwianych wiele wątpliwości i pomogliśmy dzieciom, które na badanie wady wzroku nie mogą czekać w długich kolejkach w NFZ.

Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że w przypadku wzroku dzieci kluczowe jest szybkie wykrycie wady wzroku u dziecka. Niekorygowane wady wzroku utrudniają rozwój dzieci, naukę i bardzo często rozwijają się do trwałego niedowidzenia lub zeza. Potrzeba wtedy o wiele więcej pracy, czasu i pieniędzy by doprowadzić widzenie dziecka do normalnego stanu. Badania kontrolne nie kosztują wiele, a mogą zapobiegać późniejszym trudnościom. Niestety badanie przesiewowe często pomija nadwzroczność, początkową krótkowzroczność, zez ukryty czy zaburzenia widzenia obuocznego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji!

Tags: