biznesówki

Biznesówki – Terapia Widzenia nagrodzona!

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PinboardPinterestDiigoEmailPrint

Z radością dzielę się informacją, że wygrałam główną nagrodę w konkursie Biznesówki z projektem „Terapia Widzenia”. Biznesówki to konkurs, który ma wspierać rozwój przedsiębiorczości w Suwałkach organizowany przez Prezydenta Miasta Suwałki. Dzięki wygranej nagrodzie będę mogła utworzyć w Suwałkach gabinet Terapii Widzenia dla dzieci i młodzieży posiadających:

– zeza,

– niedowidzenie,

– optodysleksję,

– zaburzenia ruchów oczu,

– autyzm lub inne zaburzenia rozwojowe.

Pomysł wprowadzenia Terapii Widzenia powstał dzięki półtorarocznej pracy w Centrum Dobrego Widzenia, gdzie diagnozuję i koryguję wady wzroku, zeza i niedowidzenie. Około 10% dzieci zgłaszających się do Centrum potrzebuje Terapii. 

Terapia widzenia to rehabilitacja oczu, która ma na celu:

– uzyskać prawidłowe ustawienie oczu – gdy występuje zez;

– uzyskać dobre widzenie w oku niedowidzącym – gdy występuje ambliopia (niedowidzenie);

– uzyskać unormowane ruchy oczu – w sytuacji zaburzeń ruchu śledzącego i skaczącego oczu;

–  u dzieci z dysleksją i zaburzeniami rozwojowymi poprawia wyniki szkolne, usprawniając funkcje wzrokowe (ruchowe i akomodacyjne);

 

Brak leczenia zeza i niedowidzenia skutkuje:

– znacznie obniżonym widzeniem jednego lub dwóch oczu,

– skośnym ustawieniem oczu,

– ograniczonymi możliwościami nauki,

– ograniczonymi możliwościami ruchowymi dziecka,

– bardzo niską samooceną,

– brakiem pozwolenia na prowadzenie pojazdów,

– ograniczoną liczbą wykonywanych w przyszłości zawodów,

– niepełnosprawnością.

W tej chwili w Suwałkach nie istnieje żadna poradnia ani gabinet zajmujący się w/w zaburzeniami, a co za tym idzie dzieci nie są objęte terapią widzenia. Rodzice, którzy chcą skorzystać z terapii widzenia są zmuszeni wyjeżdżać z dziećmi do Białegostoku lub Warszawy, gdzie znajdują się najbliższe gabinety.

Problem z zezem i niedowidzeniem jest problemem długoterminowym – wpływa na szybkość i możliwości nauki, jak również na samoocenę dziecka. Zez i niedowidzenie możemy skutecznie leczyć do 10 roku życia dziecka. Wtedy uzyskujemy najlepsze efekty. Później układ wzrokowy staje się mniej elastyczny i trudniej zmobilizować oczy do zmiany.

 

O konkursie można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

konkurs „Biznesówki” biznesówki

oraz w Suwalskich mediach: