Diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia w wieku 2 - 4 lat

Diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia w wieku 2 – 4 lat

Widzenie to jeden z najważniejszych elementów poznawczych, które wpływa na rozwój i funkcjonowanie każdego człowieka. Dlatego tak ważnym jest znalezienie i skorygowanie wszystkich trudności wzrokowych w jak najwcześniej. Wyzwaniem jest fakt, że małe dzieci w wieku 2 – 4 lat z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia często zmagają się z różnymi trudnościami z widzeniem, o których nie powiedzom dorosłym wprost. Dlatego też diagnoza funkcjonalna widzenia może być nieocenioną pomocą w zrozumieniu, jak konkretnie dziecko widzi i jak można dostosować jego przestrzeń, aktywności i terapię.

Objawy i Codzienne Trudności

Dzieci z podejrzeniem autyzmu i korowych zaburzeń widzenia mogą wykazywać różne objawy, takie jak:

 • Unikanie kontaktu wzrokowego;
 • Trudności w śledzeniu ruchomych obiektów;
 • Niewłaściwe reagowanie na bodźce świetlne (np. nadwrażliwość na jasne światło lub fascynacja światłami);
 • Problemy z rozpoznawaniem twarzy i obiektów;
 • Trudności w zrozumieniu głębi i przestrzeni;
 • Latencja wzrokowa;
 • Trudności z widzeniem złożonych obiektów.

Codziennie te trudności mogą przejawiać się jako:

 • Problemy z uwagą i koncentracją;
 • Trudności w komunikacji i interakcji społecznych;
 • Ograniczenia w eksploracji otoczenia;
 • Utrudnione lub opóźnione rozwijanie umiejętności ruchowych i poznawczych.
Diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia w wieku 2 - 4 lat

Jak Diagnozować?

Diagnoza funkcjonalna widzenia to klucz do zrozumienia, jak dziecko postrzega świat. Badanie to uwzględnia różne aspekty funkcjonowania wzrokowego – od ostrości i pola widzenia, przez zdolność do rozpoznawania kontrastu, kolorów i kształtów, aż po zdolności motoryczne gałek ocznych, fiksację, odruchy wzrokowe ( i wiele innych). W praktyce mogą być używane różne metody i narzędzia, takie jak testy behawioralne, obserwacja połączona z zabawą oraz specjalistyczne urządzenia diagnostyczne.

Terapie i Wsparcie

Po zdiagnozowaniu problemów, istnieje kilka ścieżek terapeutycznych, które mogą pomóc, takie jak:

 • Terapia wzrokowa, skupiająca się na poprawie funkcji wzrokowych
 • Wprowadzenie indywidualnych strategii i narzędzi wspomagających, takich jak filtry kolorystyczne czy specjalistyczne oprogramowanie
 • Terapia sensoryczna, pomagająca w adaptacji do różnych bodźców wzrokowych
 • Terapia behawioralna i interwencje edukacyjne, które mogą być dostosowane do potrzeb dziecka w zakresie widzenia

Wszystkie te metody mają na celu nie tylko poprawę samego widzenia, ale także ogólną jakość życia dziecka i jego rodziny.

Diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia w wieku 2 - 4 lat

Diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia w wieku 2 – 4 lat – Podsumowanie

Diagnoza funkcjonalna widzenia to kluczowy element w rozumieniu, jak konkretnie dziecko widzi, co pozwala na dostosowanie jego otoczenia i terapii. Jest to niezbędne dla poprawy komfortu życia dziecka i jego rodziny, a także dla jego ogólnego rozwoju i funkcjonowania. Jeżeli zauważają Państwo jakiekolwiek objawy, które mogą wskazywać na problemy z widzeniem u swojego dziecka, gorąco zachęcam do konsultacji z optometrystą.


Zapraszam serdecznie na nasz webinar, na którym omawiam poruszone wyżej zagadnienia bardziej szczegółowo. Razem możemy zdobyć wiedzę i zrozumienie, które pomogą nam lepiej wspierać dzieci ze spektrum autyzmu w ich rozwoju i codziennym życiu.

PLAN SZKOLENIA:

Podczas webinaru omówię konkretne przypadki dzieci z niepełnosprawnościami:

– dziecko w wieku 2 lat z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia; 

– dziecko w wieku 6 lat  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD); 

– dziecko w wieku 12 lat z korowymi zaburzeniami widzenia (pierwsze i kolejne badanie).

Diagnoza funkcjonalna widzenia

Tags: