bezpieczny kierowca

Bezpieczny kierowca – zmiany przepisów

Siadając za kierownicą auta należy pamiętać, że na drodze często zdarza się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Jednakże, wiele również zależy od nas, naszej postawy, decyzji podejmowanych w trakcie prowadzenia auta. Zatem jak być bezpiecznym kierowcą? Jak przygotować się na zmieniające warunki pogodowe oraz o czym należy pamiętać w kontekście nowego prawa zmiany przepisów ruchu drogowego? Podstawy Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych zasad bezpieczeństwa kierowcy na drodze, warto przypomnieć podstawy. Elementarną zasadą bezpieczeństwa na drodze, jest obserwacja otoczenia oraz stosowanie się do znaków, przede wszystkim tych,… Read Article →

terapia wygaszania ruchów INPP

Terapia wygaszania odruchów INPP i terapia SI jako wsparcie w terapii widzenia

Zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z nauką (wolne tempo czytania, pisania, gubienie się w tekście, omijanie linijek, trudności z przepisywaniem i odwzorowywaniem), zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej, koordynacji oko-ręka, trudności z wyczuciem przestrzeni to częste powody, dla których dzieci trafiają do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i do placówek diagnozujących zaburzenia rozwoju. Co jednak zrobić, jakie oddziaływania zastosować w sytuacji, w której nie stwierdza się problemów okulistycznych, laryngologicznych i audiometrycznych, w której neurolog także nie zauważa trudności, w której od strony medycznej wszystko jest w porządku, a jednak dziecko boryka się z wymienionymi wyżej problemami? W swojej pracy, w zależności od wieku… Read Article →

Rozwój mechanizmów posturalnych

Rozwój mechanizmów posturalnych wyznacznikiem rozwoju funkcji wzrokowych

Kiedy rodzi się mały człowiek, rodzice starają się zapewnić mu wszystko, co najlepsze. Obserwują swoje dziecko i zwracają uwagę na każdy etap jego rozwoju. Cieszą się z każdej nowej umiejętności, z każdego skoku rozwojowego takiego jak obracanie, siadanie, pełzanie, czworakowanie i chodzenie. Należy pamiętać, że wśród dzieci urodzonych o czasie mogą występować niewielkie różnice w momentach osiągania poszczególnych kamieni milowych rozwoju – do każdego dziecka trzeba podchodzić indywidualnie. Jednak ważne jest, by dziecko samodzielnie nauczyło się obracać z pleców na brzuch, siadać, czworakować,… Read Article →

badajcie swoje dzieci

Badajcie dzieci – z pamiętnika optometrysty

Jak jest tutaj cicho, to oznacza, że jestem z pacjentami.Dzisiaj i wczoraj wyjątkowo długo byłam w gabinecie.Nie będę się mądrzyć mocno.Mam tylko takie drobne przesłanie – gdy podejrzewacie coś nie tak ze wzrokiem swoich dzieci (i nie tylko ze wzrokiem zresztą) idźcie proszę do optometrysty i okulisty. Naprawdę trudno jest naprawić zaniedbania wzrokowe i mieć dobre rokowania, gdy zwlekanie z wizytą u optometrysty trwało kilka lat….Niekiedy szanse powodzenia terapii widzenia mogą być bardzo nikłe, gdy czekamy, aż „samo przejdzie”.Często nie przechodzi,często problem wzrokowy się kamufluje…Często się przyzwyczajamy, że dziecko:– przechyla głowę,– przyciska rączką oko,–… Read Article →

Skiaskopia dynamiczna

Skiaskopia kojarzy się najczęściej z obiektywną metodą badania refrakcji (określamy bez aktywnego udziału w badaniu wadę wzroku pacjenta). Jest to skiaskopia statyczna. Istnieje drugi rodzaj – skiaskopia dynamiczna. Pozwala nam ocenić odpowiedź akomodacji na zastosowany bodziec (tekst, soczewkę). ] Pokazując pacjentowi konkretny bodziec do akomodacji wiemy (teoretycznie) jaka powinna nastąpić reakcja układu wzrokowego, ale nie jesteśmy pewni odpowiedzi akomodacji pacjenta. Jest to bardzo ważna kwestia, o której zawsze należy pamiętać.  Przykład: gdy pacjent patrzy w dal, a my wstawimy przed jego oczy soczewkę o mocy -1,0… Read Article →

Niedowidzenie a słabowidzenie

Od 5 lat na Ćwiczę oko piszę, mówię, konsultuję… i tłumaczę… wszystkim:– czym jest niedowidzenie?– dlaczego NIEDOWIDZENIE to nie jest SŁABOWIDZENIE?– czym się różnią… ?– dlaczego dziecko słabowidzące ma zupełnie inną terapię niż niedowidzące?– czy dziecku słabowidzącemu zasłania się oczy i ewentualnie po co? Dzisiaj miałam 5 konsultacji online, a wieczorem jeszcze pracuję z dwiema grupami rodziców – którzy mają dzieci z zezem lub z niedowidzeniem.Na każdej z tych konsultacji interpretuję wyniki dziecka, całą historię, mówię rodzicom jak widzi ich dziecko. Oczywiście na tyle, ile da się… Read Article →

Uciekanie oka zezowanie

Zez – uciekanie oka (strabimus) – definicja oraz rodzaje

Heterotropia, czyli inaczej zez, wg definicji jest to stan kiedy przy prawidłowym bodźcu do fuzji, obraz fiksowanego obiektu jest obrazowany w dołku jednego oka, a drugie oko jest odchylone o pewien kąt – oś fiksacji nie przechodzi przez fiksowany punkt.  Zezowanie to jest taka sytuacja, gdy możemy zauważyć (różnica między zezem ukrytym) jawne, widoczne odchylenie jednego lub obydwu z oczu.  Odchylenie to może występować zawsze lub sporadycznie. Zez – klasyfikacja Podstawowy podział zeza: zez towarzyszący – oko zezujące towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu… Read Article →

Edukacja domowa

Edukacja domowa – 4 rok czyli…

Czwarty rok naszej edukacji domowej dobiega końca. Teraz Z. pisze egzamin z polskiego. Aktualnie najbardziej ja się cieszę, że nie usłyszę już nic o zasadach ortograficznych i skończy się cykl pytań, na które jedyną moją odpowiedzią jest „nie wiem”: – jakie są cechy legendy?– jakie są zasady pisowni ch?– jaką rolę pełni „i” w sylabie?– jak i kiedy określamy rodzaj czasownika?– dlaczego w Mikołajku non-stop się biją, a teraz chłopaki nie mogą się bić?… Najbardziej cieszę, że przed egzaminem udało się skoczyć w góry.  30… Read Article →

Karty odtłumiające

Karty odtłumiające stosujemy w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Mają za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci ćwiczą w okularach czerwono-zielonych. Nie zasłaniamy żadnego z oczu podczas ćwiczenia z kartami.  Żeby poprawnie odczytać obrazki (litery, cyfry, strzałki) dziecko musi jednocześnie używać obojga oczu (działanie odtłumiające, stymulacja jednoczesnej percepcji). Przyzwyczajamy korę wzrokową do jednoczesnego odbierania obrazu z obydwu oczu.  Karty odtłumiające – zadania terapeuty… Read Article →

stereoskop

Stereoskop

Stereoskop służy do wywoływania i utrwalania widzenia obuoczego. Specjalnie dobrane obrazki stereoskopowe, odpowiednio rozsunięte stymulują oczy (i korę wzrokową) do złożenia ich w jeden obraz (fuzja) i postrzegania głębi (widzenie stereoskopowe). Zaprojektowane w prosty sposób, uzupełniają terapię gabinetową. Znajdą zastosowanie:– w terapii zeza,– w terapii niedowidzenia,– po operacjach zeza,– w terapii zezów ukrytych (heteroforii),– w terapii percepcji wzrokowej. Stereoskop – dla kogo? Mogą z nich skorzystać Specjaliści (optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, terapeuci SI, inni pedagodzy specjalni/wspomagajacy) oraz Rodzice podczas terapii domowej z dziećmi. Decyzję o wprowadzeniu stereoskopu do terapii… Read Article →