badajcie swoje dzieci

Badajcie dzieci – z pamiętnika optometrysty

Jak jest tutaj cicho, to oznacza, że jestem z pacjentami.Dzisiaj i wczoraj wyjątkowo długo byłam w gabinecie.Nie będę się mądrzyć mocno.Mam tylko takie drobne przesłanie – gdy podejrzewacie coś nie tak ze wzrokiem swoich dzieci (i nie tylko ze wzrokiem zresztą) idźcie proszę do optometrysty i okulisty. Naprawdę trudno jest naprawić zaniedbania wzrokowe i mieć dobre rokowania, gdy zwlekanie z wizytą u optometrysty trwało kilka lat….Niekiedy szanse powodzenia terapii widzenia mogą być bardzo nikłe, gdy czekamy, aż „samo przejdzie”.Często nie przechodzi,często problem wzrokowy się kamufluje…Często się przyzwyczajamy, że dziecko:– przechyla głowę,– przyciska rączką oko,–… Read Article →

Skiaskopia dynamiczna

Skiaskopia kojarzy się najczęściej z obiektywną metodą badania refrakcji (określamy bez aktywnego udziału w badaniu wadę wzroku pacjenta). Jest to skiaskopia statyczna. Istnieje drugi rodzaj – skiaskopia dynamiczna. Pozwala nam ocenić odpowiedź akomodacji na zastosowany bodziec (tekst, soczewkę). ] Pokazując pacjentowi konkretny bodziec do akomodacji wiemy (teoretycznie) jaka powinna nastąpić reakcja układu wzrokowego, ale nie jesteśmy pewni odpowiedzi akomodacji pacjenta. Jest to bardzo ważna kwestia, o której zawsze należy pamiętać.  Przykład: gdy pacjent patrzy w dal, a my wstawimy przed jego oczy soczewkę o mocy -1,0… Read Article →

Niedowidzenie a słabowidzenie

Od 5 lat na Ćwiczę oko piszę, mówię, konsultuję… i tłumaczę… wszystkim:– czym jest niedowidzenie?– dlaczego NIEDOWIDZENIE to nie jest SŁABOWIDZENIE?– czym się różnią… ?– dlaczego dziecko słabowidzące ma zupełnie inną terapię niż niedowidzące?– czy dziecku słabowidzącemu zasłania się oczy i ewentualnie po co? Dzisiaj miałam 5 konsultacji online, a wieczorem jeszcze pracuję z dwiema grupami rodziców – którzy mają dzieci z zezem lub z niedowidzeniem.Na każdej z tych konsultacji interpretuję wyniki dziecka, całą historię, mówię rodzicom jak widzi ich dziecko. Oczywiście na tyle, ile da się… Read Article →

Uciekanie oka zezowanie

Zez – uciekanie oka (strabimus) – definicja oraz rodzaje

Heterotropia, czyli inaczej zez, wg definicji jest to stan kiedy przy prawidłowym bodźcu do fuzji, obraz fiksowanego obiektu jest obrazowany w dołku jednego oka, a drugie oko jest odchylone o pewien kąt – oś fiksacji nie przechodzi przez fiksowany punkt.  Zezowanie to jest taka sytuacja, gdy możemy zauważyć (różnica między zezem ukrytym) jawne, widoczne odchylenie jednego lub obydwu z oczu.  Odchylenie to może występować zawsze lub sporadycznie. Zez – klasyfikacja Podstawowy podział zeza: zez towarzyszący – oko zezujące towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu… Read Article →

Edukacja domowa

Edukacja domowa – 4 rok czyli…

Czwarty rok naszej edukacji domowej dobiega końca. Teraz Z. pisze egzamin z polskiego. Aktualnie najbardziej ja się cieszę, że nie usłyszę już nic o zasadach ortograficznych i skończy się cykl pytań, na które jedyną moją odpowiedzią jest „nie wiem”: – jakie są cechy legendy?– jakie są zasady pisowni ch?– jaką rolę pełni „i” w sylabie?– jak i kiedy określamy rodzaj czasownika?– dlaczego w Mikołajku non-stop się biją, a teraz chłopaki nie mogą się bić?… Najbardziej cieszę, że przed egzaminem udało się skoczyć w góry.  30… Read Article →

Karty odtłumiające

Karty odtłumiające stosujemy w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Mają za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci ćwiczą w okularach czerwono-zielonych. Nie zasłaniamy żadnego z oczu podczas ćwiczenia z kartami.  Żeby poprawnie odczytać obrazki (litery, cyfry, strzałki) dziecko musi jednocześnie używać obojga oczu (działanie odtłumiające, stymulacja jednoczesnej percepcji). Przyzwyczajamy korę wzrokową do jednoczesnego odbierania obrazu z obydwu oczu.  Karty odtłumiające – zadania terapeuty… Read Article →

stereoskop

Stereoskop

Stereoskop służy do wywoływania i utrwalania widzenia obuoczego. Specjalnie dobrane obrazki stereoskopowe, odpowiednio rozsunięte stymulują oczy (i korę wzrokową) do złożenia ich w jeden obraz (fuzja) i postrzegania głębi (widzenie stereoskopowe). Zaprojektowane w prosty sposób, uzupełniają terapię gabinetową. Znajdą zastosowanie:– w terapii zeza,– w terapii niedowidzenia,– po operacjach zeza,– w terapii zezów ukrytych (heteroforii),– w terapii percepcji wzrokowej. Stereoskop – dla kogo? Mogą z nich skorzystać Specjaliści (optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, terapeuci SI, inni pedagodzy specjalni/wspomagajacy) oraz Rodzice podczas terapii domowej z dziećmi. Decyzję o wprowadzeniu stereoskopu do terapii… Read Article →

spyeye

SpyEye – gra odtłumiająca

Memo„SpyEye” to gra wzrokowa – odtłumiająca. Stosujemy ją w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Ma za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na plastikowych kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci grają w okularach czerwono-zielonych (dołączonych do gry). Nie zasłaniamy żadnego z oczu.  Okulary z kolorowymi filtrami zawsze zakładamy na okulary korekcyjne dziecka (jeżeli je nosi). Patrząc w ten sposób na rysunki połowa z nich jest widoczna prawym okiem, druga połowa lewym. Żeby poprawnie wyszukiwać… Read Article →

sakkadowe

Ruchy sakkadowe i śledzące oczu

Ruchy sakkadowe oczu Ruchy sakkadowe (skokowe) oczu są to szybkie, precyzyjne i nagłe ruchy spowodowane wzrostem impulsów nerwowych dochodzących do konkretnych mięśni. Ich prędkość dochodzi do 400 stopni/s. Wykonywane są w celu umiejscowienia obrazu obserwowanego obiektu na plamce siatkówki. Umożliwiają natychmiastową zmianę kierunku patrzenia. Są to ruchy nieodczuwalne przez człowieka i przebiegające nieświadomie; np. podczas czytania kolejnych wyrazów w tekście. Ze względu na funkcję i parametry sakkady możemy podzielić na: wolicjonalne zmiany fiksacji odruch refiksacyjny sakkady spontaniczne szybką fazę oczopląsu optokinetycznego i przedsionkowego mikrosakkady Wolicjonalna zmiana… Read Article →

CVI

CVI – charakterystyczne zachowania wzrokowe

1. Preferencja koloru Dzieci z CVI wykazują silne zainteresowanie konkretnymi kolorami. Ich uwagę wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone barwy. Niekiedy mamy do czynienia z „nauczeniem się koloru” poprzez częstą ekspozycję zabawki czy innego przedmiotu. Preferencja koloru jest jedną z cech, która odróżnia dzieci z CVI od słabowidzących, dla których większe znaczenie ma duży kontrast. 2. Potrzeba ruchu Dzieci z CVI są bardziej zainteresowane przedmiotami z komponentą ruchu niż przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich są w stanie dostrzec przedmioty tylko wtedy, jeżeli same się poruszają (np. kołysząc… Read Article →