Uciekanie oka zezowanie

Zez – uciekanie oka (strabimus) – definicja oraz rodzaje

Heterotropia, czyli inaczej zez, wg definicji jest to stan kiedy przy prawidłowym bodźcu do fuzji, obraz fiksowanego obiektu jest obrazowany w dołku jednego oka, a drugie oko jest odchylone o pewien kąt – oś fiksacji nie przechodzi przez fiksowany punkt.  Zezowanie to jest taka sytuacja, gdy możemy zauważyć (różnica między zezem ukrytym) jawne, widoczne odchylenie jednego lub obydwu z oczu.  Odchylenie to może występować zawsze lub sporadycznie. Zez – klasyfikacja Podstawowy podział zeza: zez towarzyszący – oko zezujące towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu… Read Article →

Edukacja domowa

Edukacja domowa – 4 rok czyli…

Czwarty rok naszej edukacji domowej dobiega końca. Teraz Z. pisze egzamin z polskiego. Aktualnie najbardziej ja się cieszę, że nie usłyszę już nic o zasadach ortograficznych i skończy się cykl pytań, na które jedyną moją odpowiedzią jest „nie wiem”: – jakie są cechy legendy?– jakie są zasady pisowni ch?– jaką rolę pełni „i” w sylabie?– jak i kiedy określamy rodzaj czasownika?– dlaczego w Mikołajku non-stop się biją, a teraz chłopaki nie mogą się bić?… Najbardziej cieszę, że przed egzaminem udało się skoczyć w góry.  30… Read Article →

Karty odtłumiające

Karty odtłumiające stosujemy w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Mają za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci ćwiczą w okularach czerwono-zielonych. Nie zasłaniamy żadnego z oczu podczas ćwiczenia z kartami.  Żeby poprawnie odczytać obrazki (litery, cyfry, strzałki) dziecko musi jednocześnie używać obojga oczu (działanie odtłumiające, stymulacja jednoczesnej percepcji). Przyzwyczajamy korę wzrokową do jednoczesnego odbierania obrazu z obydwu oczu.  Karty odtłumiające – zadania terapeuty… Read Article →

stereoskop

Stereoskop

Stereoskop służy do wywoływania i utrwalania widzenia obuoczego. Specjalnie dobrane obrazki stereoskopowe, odpowiednio rozsunięte stymulują oczy (i korę wzrokową) do złożenia ich w jeden obraz (fuzja) i postrzegania głębi (widzenie stereoskopowe). Zaprojektowane w prosty sposób, uzupełniają terapię gabinetową. Znajdą zastosowanie:– w terapii zeza,– w terapii niedowidzenia,– po operacjach zeza,– w terapii zezów ukrytych (heteroforii),– w terapii percepcji wzrokowej. Stereoskop – dla kogo? Mogą z nich skorzystać Specjaliści (optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, terapeuci SI, inni pedagodzy specjalni/wspomagajacy) oraz Rodzice podczas terapii domowej z dziećmi. Decyzję o wprowadzeniu stereoskopu do terapii… Read Article →

spyeye

SpyEye – gra odtłumiająca

Memo„SpyEye” to gra wzrokowa – odtłumiająca. Stosujemy ją w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Ma za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na plastikowych kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci grają w okularach czerwono-zielonych (dołączonych do gry). Nie zasłaniamy żadnego z oczu.  Okulary z kolorowymi filtrami zawsze zakładamy na okulary korekcyjne dziecka (jeżeli je nosi). Patrząc w ten sposób na rysunki połowa z nich jest widoczna prawym okiem, druga połowa lewym. Żeby poprawnie wyszukiwać… Read Article →

sakkadowe

Ruchy sakkadowe i śledzące oczu

Ruchy sakkadowe oczu Ruchy sakkadowe (skokowe) oczu są to szybkie, precyzyjne i nagłe ruchy spowodowane wzrostem impulsów nerwowych dochodzących do konkretnych mięśni. Ich prędkość dochodzi do 400 stopni/s. Wykonywane są w celu umiejscowienia obrazu obserwowanego obiektu na plamce siatkówki. Umożliwiają natychmiastową zmianę kierunku patrzenia. Są to ruchy nieodczuwalne przez człowieka i przebiegające nieświadomie; np. podczas czytania kolejnych wyrazów w tekście. Ze względu na funkcję i parametry sakkady możemy podzielić na: wolicjonalne zmiany fiksacji odruch refiksacyjny sakkady spontaniczne szybką fazę oczopląsu optokinetycznego i przedsionkowego mikrosakkady Wolicjonalna zmiana… Read Article →

CVI

CVI – charakterystyczne zachowania wzrokowe

1. Preferencja koloru Dzieci z CVI wykazują silne zainteresowanie konkretnymi kolorami. Ich uwagę wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone barwy. Niekiedy mamy do czynienia z „nauczeniem się koloru” poprzez częstą ekspozycję zabawki czy innego przedmiotu. Preferencja koloru jest jedną z cech, która odróżnia dzieci z CVI od słabowidzących, dla których większe znaczenie ma duży kontrast. 2. Potrzeba ruchu Dzieci z CVI są bardziej zainteresowane przedmiotami z komponentą ruchu niż przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich są w stanie dostrzec przedmioty tylko wtedy, jeżeli same się poruszają (np. kołysząc… Read Article →

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótkowzrocznością są wręcz rzadkie.Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpowiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej kory wzrokowej.Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną.CVI potrafi zaskoczyć. Nie jest zaburzeniem, w którym występują wszystkie książkowe objawy. Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może… Read Article →

Badanie Przesiewowe dzieci

Badania przesiewowe wzroku– czy warto je wykonywać?

Badania przesiewowe wzroku mają na celu jak najwcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w układzie wzrokowym. Wszystkie dzieci przechodzą badania okresowe, tzw. bilans, podczas którego lekarze rodzinni lub pielęgniarki oceniają ich rozwój. Widzenie powinno być przesiewowo przebadane podczas bilansu czterolatka. Z doświadczania, zarówno specjalisty, jak i rodzica, wiem, że z przeprowadzeniem tych badań bywa różnie. Niekiedy sprawdzana jest tylko ostrość wzroku (z niekoniecznie zachowaną odległością badania lub tylko obuocznie). Niekiedy widzenie jest całkowicie pomijane.             W mojej ocenie, dzieci w wieku czterech lat powinny przejść badania… Read Article →

Syndrom Meares-Irlen – objawy

Prowadząc swoje obserwacje Irlen wskazała pewną grupę objawów, którą wykazywały osoby, którym pomagała zmiana koloru tła lub zastosowanie barwionych soczewek w okularach. Przeanalizujmy je kolejno:   Syndrom Meares-Irlen – objawy Fotofobia Fotofobia –  pacjenci słabo tolerują jasne światło i olśnienie. Wykazują trudność podczas czytania z czarnym na białym. Zmuszeni są do noszenia okularów przeciwsłonecznych, nawet w pochmurne dni. Światło sprawia, że mają trudności w skupieniu się na słuchaniu, czytaniu, pracy na komputerze i innych czynnościach wymagających użycia wzroku. Ta wrażliwość może powodować… Read Article →