stereoskop

Stereoskop

Stereoskop służy do wywoływania i utrwalania widzenia obuoczego. Specjalnie dobrane obrazki stereoskopowe, odpowiednio rozsunięte stymulują oczy (i korę wzrokową) do złożenia ich w jeden obraz (fuzja) i postrzegania głębi (widzenie stereoskopowe).

Zaprojektowane w prosty sposób, uzupełniają terapię gabinetową.

Znajdą zastosowanie:
– w terapii zeza,
– w terapii niedowidzenia,
– po operacjach zeza,
– w terapii zezów ukrytych (heteroforii),
– w terapii percepcji wzrokowej.

stereoskop

Stereoskop – dla kogo?

Mogą z nich skorzystać Specjaliści (optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, terapeuci SI, inni pedagodzy specjalni/wspomagajacy) oraz Rodzice podczas terapii domowej z dziećmi.

Decyzję o wprowadzeniu stereoskopu do terapii niedowidzenia powinien podjąć terapeuta – optometrysta, ortoptysta, tyflopedagog. Samodzielne zastosowanie książeczek stereoskopu może utrwalać niepoprawny stan widzenia i ustawienie oczu. 

W przypadku pacjentów zezujących można zastosować stereoskop. Specjalista prowadzący terapię konkretnego dziecka – optometrysta, ortoptysta – podejmuje decyzję o wprowadzeniu ćwiczeń widzenia obuocznego. Specjalista powinien wybrać moment wprowadzenia ćwiczeń oraz ich intensywność na podstawie postępów pacjenta. Należy sprawować kontrolę nad procesem tłumienia i częstotliwością uciekania oka/oczu.