Czy terapia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu ma sens?

Czy terapia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu ma sens?

Zaburzenia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu stanowią fascynujący obszar badań. Chociaż autyzm sam w sobie nie jest bezpośrednią przyczyną problemów wzrokowych, to jednak te dwie dziedziny mogą się splatać. Warto zgłębić, w jaki sposób funkcjonuje układ wzrokowy dzieci z autyzmem, aby zrozumieć te złożone relacje.

Warto zaznaczyć, że autyzm towarzyszy rozmaitym zaburzeniom sensorycznym, które obejmują nie tylko wzrok, ale także słuch, dotyk i inne zmysły. Niemniej jednak, skupmy się na problemach wzrokowych, które często towarzyszą dzieciom ze spektrum autyzmu:

Brak kontaktu wzrokowego

Dzieci z autyzmem często unikają kontaktu wzrokowego, co może sprawiać trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji. To jedno z wyzwań, z którymi stykają się zarówno rodzice, jak i specjaliści. Brak kontaktu wzrokowego może utrudniać nawiązywanie więzi społecznych i rozumienie emocji innych ludzi. Dzieci te mogą wydawać się niezainteresowane otaczającymi je ludźmi i sytuacjami.

Wrażliwość na światło lub uporczywe wpatrywanie się w źródło światła

Innym często spotykanym problemem jest nadmierna wrażliwość na światło lub uporczywe wpatrywanie się w źródło światła. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą reagować na światło silnymi bólami głowy, uczuciem dyskomfortu lub po prostu unikaniem miejsc o jasnym oświetleniu. Wpatrywanie się w źródło światła może być zachowaniem auto stymulacyjnym, które pomaga regulować bodźce. Dla optometrysty jest to istotne, ponieważ może wymagać dostosowania optycznych rozwiązań, takich jak okulary przeciwsłoneczne lub filtry, aby złagodzić te reakcje.

Słabe utrzymanie fiksacji i zaburzenia ruchów oczu

Dzieci ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności z utrzymaniem fiksacji wzroku na jednym punkcie, co wpływa na ich zdolność do skupienia uwagi i śledzenia ruchomych obiektów. To utrudnia uczestnictwo w zadaniach wymagających precyzyjnych ruchów oczu, takich jak czytanie czy pisanie. Optometrysta może pomóc poprzez ocenę zdolności do utrzymania fiksacji i zaproponowanie odpowiednich ćwiczeń wzrokowych.

Terapia widzenia jako odpowiedź

Terapia widzenia dzieci ze spektrum autyzmu ma na celu usprawnienie funkcji wzrokowych i poprawę jakości życia. Jest to proces, który musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z ASD. Terapeuci pracują nad:

  • opanowaniem bodźców sensorycznych,
  • poprawą rozumienia i interpretacji bodźców wzrokowych,
  • wspieraniem poruszania się w otoczeniu,
  • doskonaleniem koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • udoskonaleniem równowagi i ruchów oczu.

Czy terapia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu ma sens?

Czy terapia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu ma sens?

Rola optometrysty

Warto podkreślić, że nie każdy optometrysta czy ortoptysta jest wyposażony w wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Dlatego rodzice aktywnie muszą szukać specjalisty, który rozumie specyfikę dzieci z ASD i jest w stanie dostosować terapię do ich indywidualnych potrzeb.

Zaburzenia widzenia u dzieci ze spektrum autyzmu to niezwykle złożony temat, który wymaga szczególnego podejścia. Terapia widzenia może stać się kluczowym narzędziem w poprawie jakości życia tych dzieci, umożliwiając im lepsze funkcjonowanie w otaczającym świecie. To wyzwanie pełne możliwości, które zasługuje na naszą uwagę.

Bibliografia:

  • Verté, S., & Roché, L. (2016). Vision in autism: what do we know? Where are we going? Journal Français d’Ophtalmologie, 39(3), 259-265.
  • American Optometric Association. (2020). Optometric Care of the Patient with Autism Spectrum Disorders.
  • Mottron, L., Dawson, M., & Soulières, I. (2009). Enhanced perception in savant syndrome: patterns, structure, and creativity. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1522), 1385-1391.

Zapraszam Was serdecznie na nasz webinar, na którym omawiam te zagadnienia bardziej szczegółowo. Razem możemy zdobyć wiedzę i zrozumienie, które pomogą nam lepiej wspierać dzieci ze spektrum autyzmu w ich rozwoju i codziennym życiu.

Plan webinaru:

1. Związek Między ASD a Zaburzeniami Widzenia
2. Zaburzenia Widzenia Występujące częściej u Dzieci ze Spektrum Autyzmu.
3. Wpływ Trudności z Widzeniem na Dzieci z ASD.
4. Rola Optometrysty w Pracy z Dziećmi z ASD.
5. Terapia Widzenia z Dziećmi ze Spektrum Autyzmu.

spektrum autyzmu a zaburzenia widzenia

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *