spyeye

SpyEye – gra odtłumiająca

Memo„SpyEye” to gra wzrokowa – odtłumiająca. Stosujemy ją w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Ma za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego). 

Rysunki na plastikowych kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci grają w okularach czerwono-zielonych (dołączonych do gry). Nie zasłaniamy żadnego z oczu.  Okulary z kolorowymi filtrami zawsze zakładamy na okulary korekcyjne dziecka (jeżeli je nosi). Patrząc w ten sposób na rysunki połowa z nich jest widoczna prawym okiem, druga połowa lewym. Żeby poprawnie wyszukiwać pary dziecko musi jednocześnie używać obojga oczu (działanie odtłumiające, stymulacja jednoczesnej percepcji). Przyzwyczajamy korę wzrokową do jednoczesnego odbierania obrazu z obydwu oczu. 

SpyEye – zadania terapeuty

Zadaniem terapeuty lub rodzica jest dopilnowanie, by dziecko nie przymykało żadnego z oczu i nie patrzyło ponad okularami czerwono-zielonymi. Gra powinna znajdować się w odległości minimum 40 cm od oczu dziecka (dopuszczalna jest bliższa odległość w przypadku dzieci słabowidzących). Należy zwrócić uwagę, czy dziecko siedzi prosto, nie powinno się również zbyt blisko pochylać. 

Podczas ćwiczeń terapeutycznych z SpyEye stosujemy rozproszone, żółte oświetlenie. Zastosowane oświetlenie nie może być zbyt jasne, ponieważ filtry czerwono-zielone w okularach mogą przepuścić zbyt dużo światła. UWAGA – dostosowanie ilości światła i jego barwy należy do terapeuty lub rodzica. Zbyt jasne światło uniemożliwi przeprowadzenie poprawnie ćwiczeń! 

W zależności od stopnia niedowidzenia dziecka (niedowidzenie dużego stopnia -ostrość wzroku to 0,1 lub gorsza; średniego stopnia – ostrość wzroku wynosi więcej niż 0,1, maksymalnie do 0,3; małego stopnia – ostrość wzroku oscyluje od 0,3 do 0,8) dziecko lepiej lub gorzej będzie radziło sobie grą. 

Możemy zmieniać oświetlenie. Gdy dziecko ma problem z rozwiązaniem zadań możemy zwiększyć oświetlenie, gdy jest zbyt prosto zmniejszamy, rozpraszamy oświetlenie. Zawsze należy sprawdzać czy dziecko nie próbuje nas oszukać patrząc nad okularami czerwono-zielonymi, przymykając oczy, patrząc na przemian raz jednym raz drugim okiem. 

Dlaczego samo zasłanianie nie wystarczy

SpyEye – jak grać?

SpyEye –  Memory – rozkładamy karty obrazkami do dołu. Następnie każdy z graczy (lub tylko dziecko) odwraca dwie karty szukając par. 

Łatwiejsza wersja – karty leżą obrazkami do góry. Dziecko wyszukuje pary. Młodsze dzieci mogą szukać wskazanych przez terapeutę/rodzica obrazków. 

Możemy rozmawiać z dziećmi na temat obrazków, układać kolejno liczby, łączyć liczby z wskazanymi obrazkami (np. liczba na zielonym tle + wybrany obrazek na czerwonym tle). 

SpyEye – dodatkowe informacje

Decyzję o wprowadzeniu gry “SpyEye” do terapii niedowidzenia powinien podjąć terapeuta – optometrysta, ortoptysta, tyflopedagog. Samodzielne zastosowanie książeczek „Ćwiczę oko!TM” może utrwalać niepoprawny stan widzenia i ustawienie oczu. 

W przypadku pacjentów zezujących można zastosować „SpyEye”. Specjalista prowadzący terapię konkretnego dziecka – optometrysta, ortoptysta – podejmuje decyzję o wprowadzeniu ćwiczeń odtłumiających. Specjalista powinien wybrać moment wprowadzenia ćwiczeń oraz ich intensywność na podstawie postępów pacjenta. Należy sprawować kontrolę nad procesem odtłumiania i częstotliwością uciekania oka/oczu.

GRA ZAWIERA OKULARY CZERWONO-ZIELONE