All posts by Barbara Pakuła

spyeye

SpyEye – gra odtłumiająca

Memo„SpyEye” to gra wzrokowa – odtłumiająca. Stosujemy ją w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Ma za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).  Rysunki na plastikowych kartach wykonane są na tle czerwonym oraz zielonym. Dzieci grają w okularach czerwono-zielonych (dołączonych do gry). Nie zasłaniamy żadnego z oczu.  Okulary z kolorowymi filtrami zawsze zakładamy na okulary korekcyjne dziecka (jeżeli je nosi). Patrząc w ten sposób na rysunki połowa z nich jest widoczna prawym okiem, druga połowa lewym. Żeby poprawnie wyszukiwać… Read Article →

sakkadowe

Ruchy sakkadowe i śledzące oczu

Ruchy sakkadowe oczu Ruchy sakkadowe (skokowe) oczu są to szybkie, precyzyjne i nagłe ruchy spowodowane wzrostem impulsów nerwowych dochodzących do konkretnych mięśni. Ich prędkość dochodzi do 400 stopni/s. Wykonywane są w celu umiejscowienia obrazu obserwowanego obiektu na plamce siatkówki. Umożliwiają natychmiastową zmianę kierunku patrzenia. Są to ruchy nieodczuwalne przez człowieka i przebiegające nieświadomie; np. podczas czytania kolejnych wyrazów w tekście. Ze względu na funkcję i parametry sakkady możemy podzielić na: wolicjonalne zmiany fiksacji odruch refiksacyjny sakkady spontaniczne szybką fazę oczopląsu optokinetycznego i przedsionkowego mikrosakkady Wolicjonalna zmiana… Read Article →

CVI

CVI – charakterystyczne zachowania wzrokowe

1. Preferencja koloru Dzieci z CVI wykazują silne zainteresowanie konkretnymi kolorami. Ich uwagę wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone barwy. Niekiedy mamy do czynienia z „nauczeniem się koloru” poprzez częstą ekspozycję zabawki czy innego przedmiotu. Preferencja koloru jest jedną z cech, która odróżnia dzieci z CVI od słabowidzących, dla których większe znaczenie ma duży kontrast. 2. Potrzeba ruchu Dzieci z CVI są bardziej zainteresowane przedmiotami z komponentą ruchu niż przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich są w stanie dostrzec przedmioty tylko wtedy, jeżeli same się poruszają (np. kołysząc… Read Article →

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótkowzrocznością są wręcz rzadkie.Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpowiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej kory wzrokowej.Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną.CVI potrafi zaskoczyć. Nie jest zaburzeniem, w którym występują wszystkie książkowe objawy. Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może… Read Article →