CVI

CVI – charakterystyczne zachowania wzrokowe

1. Preferencja koloru

Dzieci z CVI wykazują silne zainteresowanie konkretnymi kolorami. Ich uwagę wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone barwy.

Niekiedy mamy do czynienia z „nauczeniem się koloru” poprzez częstą ekspozycję zabawki czy innego przedmiotu.

Preferencja koloru jest jedną z cech, która odróżnia dzieci z CVI od słabowidzących, dla których większe znaczenie ma duży kontrast.

2. Potrzeba ruchu

Dzieci z CVI są bardziej zainteresowane przedmiotami z komponentą ruchu niż przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich są w stanie dostrzec przedmioty tylko wtedy, jeżeli same się poruszają (np. kołysząc się) lub gdy dane przedmioty są w ruchu.

3. Latencja wzrokowa

Latencja wzrokowa odnosi się do opóźnienia odpowiedzi wzrokowej, które mierzone jest od momentu zaprezentowania bodźca do momentu, w którym dany bodziec został zauważony.

4. Preferencja pola widzenia

Ignorowanie informacji prezentowanych w pewnych obszarach pola widzenia lub obracanie głowy w celu ujrzenia przedmiotu z konkretnej części pola widzenia.

Dzieci z CVI przejawiają zwykle preferencję peryferyjnego pola widzenia. Czasami zdarza się, że wykazują preferencję mieszaną (preferencja pola widzenia dla każdego oka jest inna) lub hemianopsję (niedowidzenie połowicze – brak zdolności widzenia w jednej połowie pola widzenia).

CVI

5. Trudności z patrzeniem na złożone bodźce wzrokowe

– złożoność wzorów na powierzchni przedmiotu

– złożoność środowiska (bałagan wzrokowy)

– złożoność ludzkich twarzy

– złożoność bodźców sensorycznych

6. Potrzeba światła

Nadmierne wpatrywanie się w światło. Dzieci CVI mogą spędzać bardzo dużo czasu przyglądając się źródłom światła – naturalnemu oraz sztucznemu.

Często dziecko może przyglądać się światłu ze względu na potrzebę stymulacji wzroku, ale bywa i tak, że jest to próba uniknięcia zbyt złożonego otoczenia.

Dodatkowo występuje nieumiejętność odbioru informacji wzrokowej i słuchowej występujących jednocześnie.

7. Trudności z patrzeniem na odległość

Ustawienie twarzy w odległości kilku-/kilkunastu centymetrów od przedmiotu oraz duże problemy z rozpoznaniem nawet znanych czy dużych rzeczy znajdujących się poza najbliższym otoczeniem.

8. Atypowe odruchy wzrokowe

Odruch mrugnięcia w odpowiedzi na szybki dotyk w nasadę nosa oraz odruch mrugnięcia w odpowiedzi na szybko zbliżający się bodziec (np. rękę) w linii środkowej ciała mogą być opóźnione bądź nie występować wcale.

9. Trudności z Patrzeniem na nowe bodźce wzrokowe

Dzieci z CVI wydaje się niezainteresowana nowymi przedmiotami. Preferują przedmioty, które widziały wcześniej już wiele razy.

10. Brak koordynacji wzrokowo-ruchowej

Większość dzieci z CVI ma problemy z jednoczesnym patrzeniem i sięganiem. Niektóre dzieci z CVI mają tendencję do lokalizacji i fiksacji wzroku na danym przedmiocie, a następnie odwrócenia wzroku i sięgnięcia w kierunku przedmiotu.

Przeczytaj o korowych zaburzeniach widzenia – kliknij tutaj!