Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótkowzrocznością są wręcz rzadkie.
Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpowiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne.

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej kory wzrokowej.
Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną.
CVI potrafi zaskoczyć. Nie jest zaburzeniem, w którym występują wszystkie książkowe objawy. Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?

Korowe zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia widzenia – objawy:


▶ widzenie zmienne
▶ unikanie kontaktu wzrokowego
▶ słabe reakcje wzrokowe
▶ zaburzenie orientacji przestrzennej
▶ występowanie ubytków w polu widzenia
▶ korzystanie z widzenia peryferyjnego niż z centralnego
▶ brak lub krótki czas spontanicznego patrzenia
▶ trudności w utrzymaniu spojrzenia
▶ trudności w patrzeniu na nowy bodziec wzrokowy
▶ opóźniona reakcja na bodziec wzrokowy
▶ preferencja kolorów
▶ zainteresowanie bodźcami wzrokowymi będącymi w ruchu
▶ zaburzenie poczucia głębi
▶ trudności w integracji zmysłowej (jednoczesne patrzenie, słuchanie i wykonywanie czynności motorycznej)
▶ niezdolność do rozpoznawania obiektów, symboli, słów, twarzy

Korowe zaburzenia widzenia

Trzy elementy mogące wskazywać na CVI:

  • Prawidłowe badanie okulistyczne – nie ma zaburzeń w obrębie narządu wzroku lub problemy okulistyczne nie wyjaśniają zachowań wzrokowych.
  • Wywiad – uszkodzenie centralnego układu nerwowego (np. MPD, epilepsja, urazy, udar, wady mózgu, wodogłowie), problemy neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, wady rozwojowe, choroby infekcyjne.
  • Charakterystyczne zachowania (Christine Roman-Lantzy oraz Mary Morse) .

Przeczytaj o charakterystycznych zachowaniach w CVI – kliknij tutaj!


Tags: