Niedowidzenie a słabowidzenie

Od 5 lat na Ćwiczę oko piszę, mówię, konsultuję… i tłumaczę… wszystkim:
– czym jest niedowidzenie?
– dlaczego NIEDOWIDZENIE to nie jest SŁABOWIDZENIE?
– czym się różnią… ?
– dlaczego dziecko słabowidzące ma zupełnie inną terapię niż niedowidzące?
– czy dziecku słabowidzącemu zasłania się oczy i ewentualnie po co?

Dzisiaj miałam 5 konsultacji online, a wieczorem jeszcze pracuję z dwiema grupami rodziców – którzy mają dzieci z zezem lub z niedowidzeniem.
Na każdej z tych konsultacji interpretuję wyniki dziecka, całą historię, mówię rodzicom jak widzi ich dziecko. Oczywiście na tyle, ile da się to zobrazować.

Wyobraźcie sobie, że najczęściej, żeby nie napisać, że niemal zawsze Rodzicom nikt nie wytłumaczył jaka jest różnica i żyją w przekonaniu, że ich dzieci naprawdę źle widzą…. i dlatego chronią je jak się da….
Do tego – raz na 10 konsultacji – okazuje się, że dziecko NIEDOWIDZĄCE ma w opinii wpisane SŁABOWIDZENIE, chociaż na badaniu okulistycznym/optometrycznym jest NIEDOWIDZENIE!

Niedowidzenie a słabowidzenie – definicje

Wyjaśniam definicje:
Słabowidzenie to stan STAŁY, gdzie dziecko/dorosły ma obniżoną ostrość widzenia poniżej 0,3 (30% normy) OBUOCZNIE, tzn jedno i drugie oko stale widzi źle.
Niedowidzenie to stan stały/przejściowy (poddaje się terapii), gdzie ostrość jednego z oczu jest obniżona, a drugie widzi normatywnie.

Niedowidzenie a słabowidzenie – przyczyny


Słabowidzenie – choroba, uraz, wrodzone zaburzenie widzenia, oczopląs i wiele innych.
Niedowidzenie – niechorobowe obniżenie ostrości widzenia jednego z oczu, które po poddaniu obturacji i terapii widzenia wycofuje się.

Niedowidzenie a słabowidzenie – terapia

Słabowidzenie – walczymy o wzrok. W zależności od konkretnego dziecka i zaburzenia – walczymy o to, żeby choroba jak najwolniej zabrała to, co jeszcze jest.

Walczymy o nauczenie dziecka korzystania z tego co widzi.
Walczymy o maksymalnie (w miarę możliwości dziecka) życie, rozwój, naukę.

Niedowidzenie – obturacja (zasłanianie) + ćwiczenia – walczymy, żeby oko osiągnęło maksymalną ostrość widzenia + stymulacja widzenia obuocznego.

Niedowidzenie a słabowidzenie – zasłanianie oka

Dlaczego samo zasłanianie nie wystarczy

Słabowidzenie – może być wykorzystywane jeżeli ćwiczenia, terapia skupia się na jednym z oczu. Zasłanianie nie jest konieczne. Poprzez zasłanianie w słabowidzeniu nie osiągniemy poprawy ostrości widzenia (przyczyny są inne – choroba, nieuleczalne zaburzenie, czynniki wrodzone).

Niedowidzenie – zasłanianie połączone z ćwiczeniami jest podstawowym sposobem wyprowadzenia tego zaburzenia.