zaćma wrodzona

Zaćma wrodzona – czy terapia widzenia jest potrzebna?

Zaćma jest jedną z najczęstszych chorób wzroku na całym świecie. Najbardziej powszechna jest zaćma starcza, która pojawia się u osób w podeszłym wieku. Natomiast zaćma wrodzona pojawia się u niemowląt, dzieci oraz osób młodych.

Zaćma wrodzona – przyczyny

zaćma wrodzona

Zaćma wrodzona charakteryzuje się całkowitym lub częściowym zmętnieniem soczewki oka, które powoduje utratę jej właściwości optycznych i przejrzystości.

Pojawia się z różnych przyczyn:

  • Istnieje większe ryzyko wystąpienia tej choroby u dzieci, jeśli ich matki chorowały na cukrzycę lub różyczkę w czasie ciąży albo były narażone na leki takie jak kortykosteroidy i sulfonamidy, a także inne toksyny czy choroby o poważnym przebiegu.
  • W niektórych przypadkach zaćma u dzieci może być wywołana przez zaburzenia chromosomalne, np. zespół Downa, trisomia 18, 13, czy też delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 lub choroby dziedziczne, np. aniridia.
  • Często ma ona także związek ze schorzeniami oczu, takimi jak odwarstwienie siatkówki czy brak tęczówki. Uraz gałki ocznej również może spowodować wystąpienie zaćmy.

Zaćma wrodzona – objawy

  1. Jednym z sygnałów, że dziecko może mieć zaćmę, jest szara lub biała źrenica.
  2. Często obserwuje się również odruch palcowo-oczny, kiedy dziecko próbuje uciskać piąstką lub paluszkami oko, oraz oczopląs.
  3. Źrenice w przypadku zaćmy całkowitej nie reagują na światło.
  4. Jednak w wielu sytuacjach zaćma może być trudna do wykrycia, dlatego ważne jest wczesne badanie w poradni okulistycznej. Należy pamiętać, że w sytuacji, w której u dziecka wykryto białą źrenicę, należy jak najszybciej postawić odpowiednią diagnozę. Jest to bowiem czasami symptom nowotworu (siatkówczaka) czy retinopatii wcześniaczej.

Zaćma wrodzona – leczenie

zaćma wrodzona

Leczenie zaćmy wrodzonej polega na usunięciu zmętniałej soczewki. Wskazaniem do operacji jest brak możliwości rozwoju prawidłowego widzenia ze względu na zmętnienia w soczewce. Jeśli centralna część soczewki jest widoczna i pozwala na prawidłowy rozwój wzroku, procedura chirurgiczna nie musi być konieczna. Jeżeli zabieg operacyjny był konieczny, to należy następnie wprowadzić korekcję bezsoczewkowości (afakii) za pomocą soczewek kontaktowych (twarde, gazoprzepuszczalne) aby układ wzrokowy dziecka zaczął poprawnie rozwijać ostrość wzroku oraz widzenie obuoczne. Jednocześnie, razem z lekarzem okulistą, należy rozważyć wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych. Trafne i szybkie leczenie zaćmy wrodzonej może zapobiec pojawieniu się niedowidzenia, zeza czy oczopląsu. 

Czy zatem terapia widzenia jest potrzebna?

Kolejnym krokiem jest zaklejanie słabszego oka (w przypadku zaćmy jednoocznej) oraz terapia widzenia, która przyśpieszy rozwój widzenia plamkowego i obuoczności. Niezależnie od wybranej metody leczenia zaćmy wrodzonej, najważniejsze jest, aby dziecko było adekwatnie rehabilitowane. Rodzice powinni ściśle współpracować z okulistą i optometrystą oraz uczestniczyć z dzieckiem w terapii. Prawidłowe leczenie, optymalna korekcja i skuteczna terapia powinny dać najlepszy możliwy efekt, czyli dobrą ostrość wzroku oraz widzenie obuoczne.


Wszystkie osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu zaćmy wrodzonej, zapraszam do obejrzenia nagrania webinaru.

Wystarczy się zapisać, aby otrzymać link do nagrania!

Na webinarze omawiane są głębiej:
– rodzaje
– objawy
– leczenie
– korekcja
Terapia widzenia – potrzebna czy nie?

zaćma wrodzona

Tags: