Ośrodki wychowawcze dla dzieci słabowidzących

Ośrodki wychowawcze dla dzieci słabowidzących

Ośrodki wychowawcze dla dzieci słabowidzących

1.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy


ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
telefon: (52) 322 17 87 (centrala)
adres internetowy: www.braille.bydgoszcz.pl
e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl

2.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących


ul. Tyniecka 6; 30-319 Kraków
telefon: (12) 266-66-80
adres internetowy: www.blind.krakow.pl
e-mail: centrum@blind.krakow.pl

3.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach


Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
telefon: (22) 75-23-101
adres internetowy: www.laski.edu.pl
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl

4.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach


pl. Przemysława 9; 62-005 Owińska k. Poznania
telefon: (61) 812 04 86; (61) 812-67-37
adres internetowy: www.niewidomi.edu.pl
e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl

5.
Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław
telefon/fax: (71) 349 56 30 (Sekretariat)
adres internetowy: www.oswdn.pl
e-mail: oswdn@poczta.fm

Ośrodki wychowawcze dla dzieci słabowidzących


6.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej


ul. Swobodna 59; 41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon/fax: (32) 261-22-45
adres internetowy: www.sosw.dg.pl/osrodek
e-mail: sosw@dabrowa-gornicza.pl

7.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego


ul. Dziewanny 24; 91-866 Łódź
telefon: (42) 657-79-41; 657-78-11
adres internetowy: www.blind.edu.pl
e-mail: kontakt@sosw6.elodz.edu.pl; slabowidz@blind.edu.pl

8.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej


ul. Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa
tel.: (22) 621 68 61
adres internetowy: www.kozminska.edu.pl
e-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl

9.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych


ul. Hirszfelda 6; 20-092 Lublin
telefon: (81) 747-14-23
adres internetowy: www.soswlublin.pl/hirszfelda/
telefon: poczta@oswnw.lublin.eu

OŚRODKI DLA DZIECI Z DODATKOWYMI DYSFUNKCJAMI


1.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego


ul. Struga 86; 26-600 Radom
telefon: (48) 384-79-24
adres internetowy: www.soswradom.pl/
e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl

Tags: