Tag Archives: zaburzenia rozwojowe

choroby oczu

Choroby oczu oraz zaburzenia rozwojowe

Narząd wzroku może być dotknięty wieloma schorzeniami. Choroby oczu możemy podzielić na: wrodzone, nabyte. Schorzenia mogą dotyczyć konkretnych elementów budowy oka (np. rogówka, soczewka, siatkówka, nerw wzrokowy) lub narządów go otaczających (powieki, mięśnie okoruchowe, oczodół, narządy łzowy). Wśród 2-3% żywo urodzonych dzieci rozpoznawane są wady rozwojowe oczu[1], które w przyszłości mogą skutkować obniżeniem ostrości wzroku lub nawet ślepotą. Istotny wpływ na ich powstanie mają czynniki genetyczne, środowiskowe, infekcyjne, a także szereg substancji stosowanych przez matkę… Read Article →