choroby oczu

Choroby oczu oraz zaburzenia rozwojowe

Narząd wzroku może być dotknięty wieloma schorzeniami. Choroby oczu możemy podzielić na:

 • wrodzone,
 • nabyte.

Schorzenia mogą dotyczyć konkretnych elementów budowy oka (np. rogówka, soczewka, siatkówka, nerw wzrokowy) lub narządów go otaczających (powieki, mięśnie okoruchowe, oczodół, narządy łzowy).

Wśród 2-3% żywo urodzonych dzieci rozpoznawane są wady rozwojowe oczu[1], które w przyszłości mogą skutkować obniżeniem ostrości wzroku lub nawet ślepotą. Istotny wpływ na ich powstanie mają czynniki genetyczne, środowiskowe, infekcyjne, a także szereg substancji stosowanych przez matkę w okresie ciąży (w tym alkoholu) i infekcje wewnątrzmaciczne. W połowie przypadków wrodzonych patologii oka czynnik etiologiczny pozostaje nieznany[2].

choroby oczu

Wrodzone nieprawidłowości gałki ocznej mogą powstać na różnym etapie rozwoju narządu wzroku. Dotyczą one wszystkich struktur narządu wzroku. Mogą to być zmiany izolowane lub współistniejące z zaburzeniami wielonarządowymi, a szczególnie z wadami centralnego układu nerwowego.

Przykładowe wrodzone choroby oczu:

 • zespół przetrwałego unaczynienia płodowego (persistent fetal vasculature syndrome – PFVS),
 • rozwarstwienie i płaskie odwarstwienie siatkówki,
 • zaćma wrodzona ,
 • wylewy doszklistkowe,
 • szczelina tęczówki z ektopią źrenicy,
 • rogówka mała/duża,
 • niedorozwój gałki ocznej ze zmianami degeneracyjnymi siatkówki i ciała szklistego.

Przykładowe choroby wrodzone narządów otaczających gałkę oczną:

 • opadnięcie lub ubytek powieki,
 • zmarszczka nakątna (fałda mongolska).

Choroby oczu mogą być wywołane przez zakażenia (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), możemy mieć też do czynienia z nowotworem, urazami. Spotykamy również sytuacje, w których problemy z widzeniem lub schorzenia narządu wzroku są wywołane przez chorobę ogólnoustrojową, cukrzycę, nadciśnienie, chorobę krwi czy nerek. Schorzenia narządu wzroku można leczyć zachowawczo lub operacyjnie.

Przykładowe choroby narządu wzroku:

 • rogówka:
  • ubytek powierzchowny rogówki,
  • zapalenie rogówki;
 • twardówka:
  • zapalenie twardówki;
 • ciało szkliste:
  • krwotok do ciała szklistego,
  • ropień ciała szklistego;
 • soczewka:
  • zaćma pourazowa,
  • zaćma starcza,
  • zaćma wtórna,
  • zwichnięcie soczewki;
 • siatkówka
  • krwotok przedsiatkówkowy,
  • odwarstwienie siatkówki,
  • siatkówczak,
  • zator tętnicy środkowej siatkówki,
  • zmiany dna oka w przebiegu cukrzycy, w nadciśnieniu tętniczym;
 • nerw wzrokowy:
  • tarcza zastoinowa,
  • zanik nerwu wzrokowego,
  • zapalenie nerwu wzrokowego.

[1] Zob. M. Modrzejewska, E. Lachowicz, D Karczewicz, Wrodzone wady gałki ocznej u dzieci – obserwacje własne, „Annales Academiae Medicae Stetinensis”, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, 2011, 57, 1, 17–25.

[2] Zob. S. Ghose, N.P Singh., D. Kaur, I. C. Verma, Microphthalmos and an‑ terior segment dysgenesis in a family. „Ophthalmic Paediatr Genet”,. 1991, 12 (4), s. 177–182.


Zapraszam serdecznie do obejrzenia nagrania z konferencji „Wpływ bajek, gier i telewizji na wzrok dzieci”

Plan konferencji:
– dzieci a używanie telefonów i tabletów (bajki, gry) – za i przeciw.
– telefon, tablet, telewizor i ich wpływ na wzrok dzieci
– czy wpatrywanie się w telefon zepsuje wzrok dziecka?
– z punktu widzenia optometrysty pediatrycznego – co słyszę i widzę w gabinecie?
– bardziej bystre? Bardziej uzależnione? FOMO?

wpływ bajek

Tags: