analiza wzrokowa ćwiczenia

Analiza wzrokowa – ćwiczenia podstawe

Czym właściwie jest analiza wzrokowa i dlaczego musimy ją ćwiczyć?
To dzięki niej jesteśmy w stanie zinterpretować to co widzimy. Jeśli jest zaburzona to widzimy obraz, ale nie jesteśmy w stanie odnieść go do danej sytuacji.

Dzięki analizie wzrokowej:

– określamy całość na podstawie części informacji, 

– identyfikujemy istotne cechy wśród wielu detali,

– używamy wyobraźni i pamięci wzrokowej w celu przywołania informacji wzrokowej,

– utrzymujemy uwagę wzrokową na zadaniu. 

Analiza wzrokowa ćwiczenia podstawowe

W tej książce (ebook): „Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy ” znajdziesz 70 ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej podzielone na konkretne działy:

  • dyskryminacja wzrokowa,
  • pamięć wzrokowa,
  • orientacja przestrzenna, 
  • stałość kształtu,  
  • zapamiętywanie sekwencji, 
  • wyodrębnianie figury z tła,
  • wzrokowe zamknięcie.

Wykorzystasz ćwiczenia w całości lub w części, w  zależności czy Twój pacjent potrzebuje ćwiczeń ze wszystkich czy tylko z poszczególnych działów. Wielokrotnie możesz drukować ćwiczenia i wykorzystać je do pracy z innymi pacjentami.

5 opcji do wyboru – poznaj wszystkie książki

Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy  – zastosowaliśmy CZARNY druk. Jeżeli Twój pacjent widzi w normie oraz  najlepiej widzi w czarnym kolorze zastosuj tę książkę. Jeżeli jednak jest pacjentem słabowidzącym lub widzi lepiej w innych kolorach (sprawdź w diagnozie funkcjonalnej) zastosuj książkę w opcji wydruku CZERWONEGO, NIEBIESKIEGO, ZIELONEGO lub CZARNEGO. Wszystkie te  książki zostały przystosowane do wielkości optotypów widzianych przez dzieci słabowidzące. Stosowana odległość ćwiczeń zależy od indywidualnych możliwości dziecka.

DLACZEGO MOŻNA KUPIĆ AŻ 4 WERSJE KOLOROWEGO ZADRUKU? (DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH)

W pracy z dziećmi słabowidzącymi, z korowymi zaburzeniami widzenia czy z niepełnosprawnościami zauważycie Państwo, że część z nich dobrze funkcjonuje z czarnym kolorem czcionek. Jednak część z nich będzie widziało o wiele lepiej gdy materiały są prezentowane w innym kolorze (lub z innym kolorem tła – folią percepcyjną). Dlatego prowadząc terapię widzenia musimy być gotowi na każdą opcję i dlatego udostępniamy Państwu kolorowe wersje. Musimy uwzględnić nawet każdą opcję. Najważniejsze, żeby pomagać pacjentom!

KIEDY TRZEBA PODJĄĆ ĆWICZENIA Z ANALIZY WZROKOWEJ?

– u pacjentów, u których stwierdzono analizy wzrokowej (mniej więcej od 5 roku życia),
– u dzieci z niedowidzeniem (ćwiczenia jednooczne, wspierające terapię niedowidzenia),
– u dzieci z zezem oraz przed i po operacji zeza (ćwiczenia jednooczne wspierające terapię zeza),
– u dzieci słabowidzących (rozwijające analizę wzrokową w warunkach dostosowanych do możliwości dziecka),
– u dzieci z optodysleksją (gdy zaurzenia analizy wzrokowej przeszkadzają w nauce),
– u dzieci z trudnościami z nauką oraz z dysleksją (usprawniające proces nauki),
– u pacjentów po urazie, wypadku, po wylewie lub udarze (rehabilitacja wzrokowa),
– u pacjentów z niepełnosprawnością (rehabilitacja wzrokowa),
– w celu usprawnienia analizy wzrokowej u zdrowych dzieci, bez zaburzeń. 

DODATKOWO PRAGNĘ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA DARMOWY WEBINAR W TEMACIE ANALIZY WZROKOWEJ

PLAN

– co to jest analiza wzrokowa?
– zaburzenia analizy wzrokowej – kiedy możemy je spotkać?
– różnica pomiędzy trudnością z analizą wzrokową a dysleksją;
– objawy zaburzeń analizy wzrokowej;
– jak i jak ćwiczyć analizę wzrokową?

analiza wzrokowa