Diagnoza funkcjonalna widzenia - omówienie przypadków

Diagnoza funkcjonalna widzenia – omówienie przypadków

W ostatnich tygodniach miałam okazję pracować z fascynującymi pacjentami, wziąć udział w kilku konferencjach (jako wykładowca i uczestnik) oraz współpracować ze szkołą specjalną w zakresie diagnozy pacjentów, co otworzyło przede mną nowe, szerokie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.

Dlatego chciałabym Państwa zaprosić na webinar, podczas którego podzieliłam się z Państwem moimi najnowszymi obserwacjami i badaniami w kontekście diagnozy funkcjonalnej widzenia u dzieci z różnymi formami niepełnosprawności.

Diagnoza funkcjonalna widzenia – omówienie przypadków – PLAN

Podczas webinaru chciałam przedstawić Państwu kilka konkretnych przypadków, które uwypuklają różnorodność problemów i wyzwań związanych z widzeniem w różnych grupach wiekowych i stanach zdrowia.

Omówiłam:

🔷 Dziecko w wieku 2 lat z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia – jakie są symptomy, jak można je zdiagnozować i jakie metody terapeutyczne można zastosować.
🔷 Dziecko w wieku 6 lat z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) – jakie są specyficzne problemy związane z widzeniem w tym przypadku i jak możemy je zdiagnozować i jak pomóc w ich rozwiązaniu.
🔷 Dziecko w wieku 12 lat z korowymi zaburzeniami widzenia – jak przebiega pierwsze i kolejne badania, oraz jakie metody leczenia i terapii mogą być najskuteczniejsze.


Uważam, że ten webinar jest niezwykle wartościowy dla specjalistów z dziedziny optometrii, ortoptyki i okulistyki, jak również dla nauczycieli i rodziców zainteresowanych tematyką widzenia i jego zaburzeń.

Zapraszam serdecznie na webinar

Podczas webinaru omawiam konkretne przypadki dzieci z niepełnosprawnościami.

Diagnoza funkcjonalna widzenia

Tags: