Widzenie to proces

Widzenie to proces

Widzenie to proces fizyczno – psychiczny.

Oczami odbieramy 80% wszystkich informacji o otoczeniu, aż 10% kory mózgowej zaangażowane jest w interpretację tych informacji. Układ wzrokowy składa się z umiejscowionej w oczodole gałki ocznej, która za pomocą siatkówki odbiera wrażenia wzrokowe i przekształca je w impuls nerwowy. Na początku jest to impuls chemiczny, a potem elektryczny. Następnie informacje wzrokowe wędrują przez drogę wzrokową do korowych ośrodków wzrokowych mózgu. Tam są one odbierane i przetwarzane, po czym są przesyłane do dalszych ośrodków mózgowych, gdzie następuje ich interpretacja i integracja z innymi informacjami.

widzenie to proces

Widzenie to proces

Wyróżniamy proces fizyczny i psychiczny widzenia. Droga światła przez gałkę oczną – załamanie promieni podczas przejścia przez rogówkę i soczewkę, a następnie utworzenie odwróconego, wyraźnego obrazu na siatkówce – to proces fizyczny. Biorą w nim udział funkcje orientacyjne oczu, ruchy gałki ocznej, akomodacja. Wszystkie wyżej wymienione funkcje mają jeden cel: utworzenie wyraźnego obrazu na siatkówce, który zostanie przekształcony w bodziec elektryczny i przekazany do mózgu.

Proces psychiczny widzenia to złożenie w korze wzrokowej dwóch obrazów pochodzących z obydwu gałek ocznych w jeden spójny obraz (na podstawie różnic w tych obrazach powstaje obraz stereoskopowy) oraz przetwarzanie, interpretowanie, a następnie integrowanie tego obrazu z innymi ośrodkami korowymi. Dzięki temu możemy uczyć się, zapamiętywać, wnioskować, decydować, pamiętać.

widzenie to proces

Zbadanie dziecka lub osoby dorosłej pod kątem ostrości widzenia, czyli określenie „visusa” do dali i odległości bliskich, to zdecydowanie za mało, żeby móc powiedzieć, czy oczy konkretnej osoby pracują dobrze, sprawnie, czy są zdrowe, czy w odpowiedni sposób przetwarzają i przekazują bodźce wzrokowe, a następnie: czy kora wzrokowa odpowiednio interpretuje przekazane informacje. Oceniając kondycję oczu, należy sprawdzić budowę anatomiczną, układ optyczny, motorykę i ustawienie gałek ocznych, zaburzenia czynnościowe, zaburzenia widzenia obuocznego czy przetwarzania wzrokowego. Pełne badanie widzenia powinno obejmować badanie okulistyczne i badanie optometryczne. To są dwa różne, ale uzupełniające się badania. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą najnowszą pozycją książkową – Zaburzenia widzenia a dysleksja

widzenie to proces