Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Do skutecznej nauki czytania potrzebny jest zrównoważony rozwój wzroku, słuchu i ruchu dziecka. Przedszkolaki przez zabawę rozwijają się i przygotowują do nauki szkolnej. Na co zwrócić uwagę i jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Często między rodzicami słychać żartobliwe stwierdzenie: „Byle by nie przeszkadzać zanadto swojemu dziecku w rozwoju!”. To zdanie ma w sobie wiele prawdy, ponieważ  dzieci mają w sobie naturalną ciekawość, która prowadzi ich do nabywania nowych umiejętności. Niezrażone porażkami uczą się siadać, poruszać, gaworzyć, mówić, opowiadać itd.

Analizatory wzroku, słuchu i ruchu w mózgu dzieci rozwijają się od narodzin. To właśnie one i ich integracja odpowiadają za naukę czytania i pisania.  W sytuacji kiedy zaburzony zostanie rozwój jednego z nich nauka czytania będzie utrudniona. Im szybciej rodzice lub nauczyciel wyłapie brak, tym szybciej można nadrobić zaległość i uniknąć większych problemów.

Problemy z czytaniem stygmatyzują dziecko bardzo mocno. Obniżają samoocenę, powodują niechęć do nauki, złość. Dziecko wyczuwa, że nie radzi sobie dostatecznie dobrze i w zależności od charakteru dziecka zaczynają się dziać nieprzyjemne rzeczy w jego emocjach i myśleniu.

Na podstawie książek pani Małgorzaty Dąbrowskiej „Moje dziecko jest dyslektykiem” (Seventh Sea Warszawa 2003) oraz Barbary Zakrzewskiej „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole” (WsiP Warszawa 2003) zebrałam objawy zaburzeń w obszarze widzenia, słyszenia oraz ruchu.

 

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ)

 • ubogi opis obrazka, dziecko zauważa małą liczbę szczegółów
 • ubogie i niedokładne rysunki, trudności w przerysowywaniu i odtwarzaniu różnych form graficznych i figur geometrycznych
 • trudności z wyodrębnianiem elementów z całości, a także z łączeniem ich w całość, niechęć do układania obrazków wg wzoru, puzzli i historyjek obrazkowych
 • niezauważanie różnic w dwu pozornie identycznych obrazkach
 • brak umiejętności dobierania w pary obrazków z uwzględnieniem cechy wspólnej oraz segregowania obrazków na podstawie określonej cechy
 • problemy z zapamiętywaniem i odtwarzaniem eksponowanych na krótko przedmiotów, obrazków
 • niewłaściwe ujmowanie stosunków przestrzennych

 

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ)

 • ubogie słownictwo, agramatyzmy, zniekształcanie wyrazów, opóźnienie i zaburzenia mowy
 • niewłaściwe rozumienie i stosowanie się do poleceń słownych
 • problemy z uczeniem się na pamięć wierszyków i piosenek
 • męczenie się podczas słuchania dłuższych opowiadań i historyjek
 • trudności w ćwiczeniach i zabawach rytmicznych
 • trudności z wyodrębnianiem dźwięków ze struktur złożonych (analiza słuchowa) tzn. sylab i głosek w wyrazie, wyrazów w zdaniu oraz ze scalaniem pojedynczych dźwięków w całość (synteza słuchowa) np. głosek i sylab w wyraz

 

OBJAWY ZABURZEŃ W SFERZE RUCHOWEJ
(ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność manualną)

 • braki w zakresie umiejętności samoobsługi i codziennych czynności (ubieranie się, jedzenie)
 • niesprawność manualna, trudności w rysowaniu, wycinaniu, wiązaniu, nieprawidłowy sposób trzymania ołówka, długopisu, powolne ruchy, brak precyzji i zręczności manualnej
 • nadmierne napięcie mięśniowe, zbyt silny nacisk przyboru piszącego, zbyt mocne kreślenie linii, stąd przedzieranie kartki i łamanie ołówka; w rysunkach przeważają linie proste, pogrubione, rzadko występują linie faliste
 • zbyt małe napięcie mięśniowe, brak siły do wycinania nożyczkami, słaba chwytliwość palców, stąd częste upuszczanie przedmiotów z dłoni; linie rysunku są słabo widoczne, linie proste są nierówne, faliste, przeważają rysunki drobne i małe

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Jeżeli nasz kilkulatek radzi sobie ze zdecydowaną większością wymienionych czynności to możemy założyć, że jest przygotowany do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Jeżeli coś budzi w nas wątpliwości to warto skupić się na wybranej czynności i wspólnie ćwiczyć, trenować i bawić się jednocześnie rozwijając umiejętności naszego dziecka.

Jak rozwijać percepcję i pamięć wzrokową przeczytają Państwo w artykułach:

 


Zapraszam do zapisania się na bezpłatne, 3-dniowe szkolenie na temat zaburzeń widzenia!

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1

 • Problemy z widzeniem a kłopoty z nauką – czy problemem są tylko wady wzroku?
 • Jakie problemy wzrokowe może mieć dziecko?
 • Dlaczego okulary nie pomagają na wszystkie problemy?
 • Czy zaburzone ruchy oczu mogą mieć wpływ na czytanie?
 • Znasz model Skeffingtona?

DZIEŃ 2

 • Problemy szkolne a:
  – wady wzroku;
  – zaburzenia akomodacji;
  – zaburzenia ruchów oczu;
 • Poznaj te zależności!
 • Zobacz jak się objawiają te zaburzenia!
 • Co możesz zrobić?

DZIEŃ 3

Opowiem jakich trudności możemy się spodziewać, gdy dziecko boryka się z:
-zezem;
-zezem ukrytym;
-niedowidzeniem;
-niestabilnością obuoczną;
-brakiem stereopsji;
-tłumieniem;
-aniseikonią.

zaburzenia widzenia