Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Do skutecznej nauki czytania potrzebny jest zrównoważony rozwój wzroku, słuchu i ruchu dziecka. Przedszkolaki przez zabawę rozwijają się i przygotowują do nauki szkolnej. Na co zwrócić uwagę i jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Często między rodzicami słychać żartobliwe stwierdzenie: „Byle by nie przeszkadzać zanadto swojemu dziecku w rozwoju!”. To zdanie ma w sobie wiele prawdy, ponieważ  dzieci mają w sobie naturalną ciekawość, która prowadzi ich do nabywania nowych umiejętności. Niezrażone porażkami uczą się siadać, poruszać, gaworzyć, mówić, opowiadać itd.

Analizatory wzroku, słuchu i ruchu w mózgu dzieci rozwijają się od narodzin. To właśnie one i ich integracja odpowiadają za naukę czytania i pisania.  W sytuacji kiedy zaburzony zostanie rozwój jednego z nich nauka czytania będzie utrudniona. Im szybciej rodzice lub nauczyciel wyłapie brak, tym szybciej można nadrobić zaległość i uniknąć większych problemów.

Problemy z czytaniem stygmatyzują dziecko bardzo mocno. Obniżają samoocenę, powodują niechęć do nauki, złość. Dziecko wyczuwa, że nie radzi sobie dostatecznie dobrze i w zależności od charakteru dziecka zaczynają się dziać nieprzyjemne rzeczy w jego emocjach i myśleniu.

Na podstawie książek pani Małgorzaty Dąbrowskiej „Moje dziecko jest dyslektykiem” (Seventh Sea Warszawa 2003) oraz Barbary Zakrzewskiej „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole” (WsiP Warszawa 2003) zebrałam objawy zaburzeń w obszarze widzenia, słyszenia oraz ruchu.

 

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI WZROKOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ)

 • ubogi opis obrazka, dziecko zauważa małą liczbę szczegółów
 • ubogie i niedokładne rysunki, trudności w przerysowywaniu i odtwarzaniu różnych form graficznych i figur geometrycznych
 • trudności z wyodrębnianiem elementów z całości, a także z łączeniem ich w całość, niechęć do układania obrazków wg wzoru, puzzli i historyjek obrazkowych
 • niezauważanie różnic w dwu pozornie identycznych obrazkach
 • brak umiejętności dobierania w pary obrazków z uwzględnieniem cechy wspólnej oraz segregowania obrazków na podstawie określonej cechy
 • problemy z zapamiętywaniem i odtwarzaniem eksponowanych na krótko przedmiotów, obrazków
 • niewłaściwe ujmowanie stosunków przestrzennych

 

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ)

 • ubogie słownictwo, agramatyzmy, zniekształcanie wyrazów, opóźnienie i zaburzenia mowy
 • niewłaściwe rozumienie i stosowanie się do poleceń słownych
 • problemy z uczeniem się na pamięć wierszyków i piosenek
 • męczenie się podczas słuchania dłuższych opowiadań i historyjek
 • trudności w ćwiczeniach i zabawach rytmicznych
 • trudności z wyodrębnianiem dźwięków ze struktur złożonych (analiza słuchowa) tzn. sylab i głosek w wyrazie, wyrazów w zdaniu oraz ze scalaniem pojedynczych dźwięków w całość (synteza słuchowa) np. głosek i sylab w wyraz

 

OBJAWY ZABURZEŃ W SFERZE RUCHOWEJ
(ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność manualną)

 • braki w zakresie umiejętności samoobsługi i codziennych czynności (ubieranie się, jedzenie)
 • niesprawność manualna, trudności w rysowaniu, wycinaniu, wiązaniu, nieprawidłowy sposób trzymania ołówka, długopisu, powolne ruchy, brak precyzji i zręczności manualnej
 • nadmierne napięcie mięśniowe, zbyt silny nacisk przyboru piszącego, zbyt mocne kreślenie linii, stąd przedzieranie kartki i łamanie ołówka; w rysunkach przeważają linie proste, pogrubione, rzadko występują linie faliste
 • zbyt małe napięcie mięśniowe, brak siły do wycinania nożyczkami, słaba chwytliwość palców, stąd częste upuszczanie przedmiotów z dłoni; linie rysunku są słabo widoczne, linie proste są nierówne, faliste, przeważają rysunki drobne i małe

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Jeżeli nasz kilkulatek radzi sobie ze zdecydowaną większością wymienionych czynności to możemy założyć, że jest przygotowany do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Jeżeli coś budzi w nas wątpliwości to warto skupić się na wybranej czynności i wspólnie ćwiczyć, trenować i bawić się jednocześnie rozwijając umiejętności naszego dziecka.

Jak rozwijać percepcję i pamięć wzrokową przeczytają Państwo w artykułach:

Jak przygotować dziecko do nauki czytania?