Zaburzenia funkcji orientacji i ruchów oczu

Zaburzenia funkcji orientacji i ruchów oczu – case study

Chłopiec, lat 5, przebadany okulistycznie oraz neurologicznie (nie wskazano żadnych problemów), skierowany do mnie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ze wskazaniem na problemy z percepcją wzrokową, pamięcią wzrokową, utrzymaniem uwagi wzrokowej.

 
 

Wywiad, badanie.

Ostrość wzroku w normie. Wady wzroku nie posiada. Widzenie obuoczne w normie,
układ akomodacyjno-konwergencyjny w normie.
Ale…
ruchy oczu i orientacja przestrzenna, poczucie grawitacji, koordynacja oko ręka i koordynacja całego ciała właściwie mizerne.
Chłopiec właściwie płynie, nie idzie. Chwieje się.
Na równoważni nie przejdzie dwóch kroków.
Nie stanie na jednej nodze.
Ruchy oczu błędne.
Szybko tracące fiksację, sakkady po kilku ruchach się rozjeżdżały. Podobnie ruchy śledzące. 

Ogólne zachowanie i poruszanie – jakby nie trafiał tam gdzie chciał, jakby się zatrzymywał i zastanawiał nad ruchem.

Model Skeffingtona – procesy widzenia
 
 

Zaburzenia funkcji orientacji i ruchów oczu

 

Podczas wywiadu mama opowiadała, że nie jeździ na rowerze.

Próbowali uczyć się na 4 kółkach, ale się nie udaje, więc zrezygnowali.

Nie biega, nie używa hulajnogi.
Nie gra w piłkę, ponieważ ktoś w przedszkolu zwrócił uwagę, że nie potrafi trafić nogą w piłkę i się zniechęcił.
Rzucanie i łapanie… właściwie nie istnieje.
 
Brak chorób, brak przyjmowanych leków, brak urazów, brak komplikacji przy ciąży.
Rodzice właściwie nie wiedzą czy zawsze tak było, czy w ostatnim czasie.
Trafili do poradni właściwie dlatego, że nauczyciel w przedszkolu zwrócił uwagę, że chłopak intelektualnie kwalifikuje się do zerówki, ale jeżeli chodzi o rozwój fizyczny nie…
 
Rodzice. Wydają się normalni, inteligentni, bez problemów społecznych czy patologicznych. Rozumieją na czym polega problem. Chcą współpracować. Nie wiedzą co zrobili nie tak, albo co pominęli.
 

Rozpisaliśmy terapię. Większość ćwiczeń do domu, plus kontrole. Wsparcie terapią SI i czucia głębokiego i dalsza diagnostyka. Jestem ciekawa co będzie dalej.

 

Funkcje wzrokowe

 

Jeżeli pierwszy raz czytasz mój wpis na blogu, to możesz się poczuć zdezorientowany. Dziecko widzi dobrze, a potrzebuje terapii widzenia? Nie ma zeza, a trzeba ćwiczyć?

 

Wzrok to nie tylko ostrość i wady wzroku. Widzenie to szereg funkcji, które zapewniają dobre poruszanie się, koordynację wzrokowo-ruchową, skanowanie przestrzeni, analizę ruchu dookoła nas i naszej trajektorii. Wzrok to też akomodacja, czyli zdolność wyostrzania obrazów, które znajdują się w różnej od nas odległości. Widzenie to też wyższe funkcje wzrokowe, takie jak percepcja wzrokowa, przetwarzanie wzrokowe, pamięć wzrokowa, integracja z innymi ośrodkami. Jeżeli interesuje się ten temat zajrzyj tutaj: „Model Skeffingtona”.