Dlaczego widzenie obuoczne jest ważne?

Bardzo rezolutny Filip spojrzał mi dzisiaj w oczy, zapytał czy może zadać pytanie i od razu rzucił:

„Tak właściwie to po co mi te wszystkie ćwiczenia, przecież widzę! O co tutaj chodzi? Dlaczego widzenie obuoczne jest ważne?”.

Co to jest widzenie obuoczne?

Widzenie obuoczne to równoczesne postrzeganie wrażeń z obydwu oczu i złożenie ich w jeden, lepszej jakości obraz.  Jest to bardzo złożony proces odbywający się w sferze nerwowo – psychicznej. Dzięki niemu pojawia się widzenie głębi i stereopsja. Widzenie obuoczne powiększa pole widzenia.

Widzenie obuoczne jest trzystopniowe:

 • JEDNOCZESNA PERCEPCJA – widzenie dwóch różnych obrazów pochodzących z siatkówek oka;
 • FUZJA– proces ośrodkowy pozwalający na połączenie obrazów z obu oczu w jeden, dzięki pobudzeniu korespondujących punktów siatkówek, wyróżniamy fuzję motoryczną i sensoryczną;
 • WIDZENIE STEREOSKOPOWE – postrzeganie głębi, dzięki pobudzeniu i fuzji dwóch obrazów.

Dlaczego widzenie obuoczne jest ważne?

Widzenie obuoczne jest naturalnym procesem. Nie uczymy się go intencjonalnie. Nie wiemy też co oznacza jego brak. Zdrowym osobom trudno nam sobie wyobrazić płaski, bez poczucia głębi świat. Na czym więc polega jego brak? Pacjenci mają problem z:

 • oceną odległości;
 • rysunkiem przestrzennym;
 • wyobraźnią przestrzenną;
 • koordynacją wzrokowo – ruchową (utrudnione jest łapanie, rzucanie do celu, utrzymanie równowagi);
 • koordynacją oko – ręka (drobne czynności np. nawlekanie igły, prace manualne sprawiają większą trudność);

Co zaburza widzenie obuoczne?

Żeby widzenie obuoczne było pełne cały układ wzrokowy musi być sprawny. Oczy muszą być wolne od patologii anatomicznych i fizjologicznych. Układ mięśniowy oka powinien działać poprawnie, podobnie jak neurony składające się na każdą z warstw siatkówki. Musi występować prawidłowa korespondencja siatkówkowa.

Oczy muszą widzieć jednocześnie i jednakowo ostro obraz umiejscowiony w przestrzeni. Nie może być problemu z ustawieniem oczu (zez) czy ostrością widzenia (wada wzroku, różnowzroczność, niedowidzenie). Następnie obraz z każdego oka musi być bez przeszkód przekazany drogą wzrokową do wyższych ośrodków widzenia. Uszkodzenie drogi lub kory wzrokowej (uraz, guz) uniemożliwi widzenie głębi.

Dysfunkcję niektórych elementów można częściowo zastąpić innym, jednakże sprawność widzenia nie jest pełna i z czasem maleje.

Widzenie obuoczne – zaburzenia:

 • HETEROFORIE (zez ukryty),
 • HETEROTROPIE (zez jawny)
 • ZABURZENIA UKŁADU KONWERGENCYJNO-AKOMODACYJNEGO

Więcej o przyczynach zaburzeń widzenia obuocznego przeczytasz w artykule „Przyczyny zaburzeń widzenia obuocznego„.

Wczesna diagnoza zaburzeń daje duże szanse na skuteczne ich skorygowanie i leczenie, co zapobiega skomplikowanemu leczeniu, korekcji i zabiegom operacyjnym.

dlaczego widzenie obuoczne jest ważne?