Jak widzi dziecko w wieku wczesnoszkolnym?

Gdy dziecko idzie do zerówki zaczyna oficjalny proces nauki szkolnej. Jest to czas dynamicznego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Jeżeli dziecko posiada wadę wzroku, niedowidzenie, zeza lub inne zaburzenie to skutecznie utrudni ono naukę i rozwój. Przeczytaj jak powinno widzieć dziecko i co powinno zaniepokoić rodziców.

Jak widzi dziecko w wieku wczesnoszkolnym ?

Zerówka i pierwsze lata szkoły to czas kiedy dzieci uczą się rysować, pisać, rozpoznają i zapamiętują znaki, litery, cyfry. Z czasem poziom trudności wzrasta i wymagania wobec dzieci stają się coraz większe. Motoryka duża i mała w tym czasie powinna być już dobrze wypracowana. Dziecko, które dobrze widzi, szybciej zapamiętuje to, czego się uczy, ponieważ nie traci czasu i „energii” na wyostrzenie obrazu. Współpraca analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinetycznego z każdym tygodniem wchodzi na wyższy poziom i dziecko bez większych problemów powinno opanowywać kolejne partie materiałów.

Jakie czynności powinno opanować dziecko w wieku wczesnoszkolnym?

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym (5-8 lat) powinno:

-rozpoznawać i identyfikować znaki abstrakcyjne (m.in. cyfry, litery);
-rozróżniać, rozpoznawać, kojarzyć, interpretować wyrazy;
-czytać;
-pisać.

Powyższe czynności są nabywane przez dziecko w sposób naturalny w procesie uczenia się.

 

jak widzi dziecko w wieku wczesnoszkolnym

Co dzieje się gdy dziecko źle widzi?

Niekorygowane wady wzroku u dzieci (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm), niewykryty zez, niedowidzenie lub dysfunkcje akomodacji powodują spowolnienie rozwoju. Dziecko bardzo często nie potrafi nazwać dyskomfortu, który odczuwa. Nie wie również, że nie widzi dobrze, bo obniżona ostrość wzroku może towarzyszyć mu od dawna, dlatego nie zgłasza jej pogorszenia. Rodzice nie zawsze skojarzą niechęć dziecka do nauki, rozkojarzenie przy czytaniu czy brak zapamiętywania z wadą wzroku i niestety zbyt często do gabinetu specjalisty zgłaszają się zbyt późno.

Jakie zachowanie dziecka powinno nas zaniepokoić?

 • dziecko myli cyfry i litery;
 • opuszcza litery w wyrazach;
 • nie widzi z odległości kilku metrów;
 • źle widzi z bliskich odległości;
 • czyta, pisze z głową bardzo blisko tekstu;
 • mruży oczy,
 • zasłania oko podczas pisania w zeszycie lub przepisywania z tablicy;
 • szeroko otwiera oczy,
 • trze oczy;
 • zmienia końcówki wyrazów,
 • pomija lub dodaje litery przy czytaniu i przepisywaniu;
 • ma trudności z pisaniem w zeszytach;
 • zamyka jedno oko;
 • szybko się męczy po okresach koncentracji wzrokowej;
 • ma bóle głowy;
 • pieczenie oczu;
 • swędzenie oczu;
 • zgłasza zamazywanie obrazu;
 • zgłasza podwójne widzenie.

Gdy rodzice zaobserwują którąś z wyżej wymienionych dolegliwości natychmiast powinni udać się z dzieckiem na pełne badanie wzroku. Przesiewowe badania bardzo często nie wykrywają nadwzroczności i astygmatyzmu. Pomijają również zaburzenia akomodacji. Dlatego mogą wprowadzać w błąd i dziecko nie otrzymuje potrzebnej korekcji lub terapii widzenia. Wada wzroku u dziecka rozwija się dalej, a ono ma coraz większe problemy w nauce.

Jeżeli interesuje Cię widzenie dzieci zobacz inne artykuły z serii: „Jak widzi dziecko?”.

Jak widzi noworodek? 

Jak widzi niemowlę?

Jak widzi przedszkolak?